1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Mua hàng
 6. Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

Để sử dụng chức năng Xử lý hóa đơn đầu vào, cần phải có tài khoản MISA meInvoice. Nếu chưa có tài khoản thì đặt mua theo hướng dẫn tại đây.

Cách thực hiện:

1. Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

Lưu ý: Nếu đã kết nối dịch vụ HĐĐT trên phân hệ Hóa đơn điện tử thì không cần thực hiện bước này

2. Khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn

=> Chương trình sẽ tạo mới một Email nhận hóa đơn (Ví dụ như hình dưới là email: [email protected]). Khi các Nhà cung cấp gửi hóa đơn đầu vào tới địa chỉ email này, chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của Hóa đơn.

3. Lưu ý
   • Email nhận hóa đơn không được chứa dấu cách, các ký tự đặc biệt và không được trùng với email đã được tạo bởi người dùng khác.
   • Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh quản lý riêng hóa đơn đầu vào, phần mềm cho phép chọn đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn. Thao tác thực hiện như sau:
    • Bước 1: Khai báo đơn vị nhận hóa đơn và người dùng cho từng chi nhánh
     • Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn Quản lý đơn vị nhận hóa đơn.
     • Khai báo đơn vị nhận hóa đơn và người dùng cho từng chi nhánh theo hướng dẫn tại đây.

    • Bước 2: Kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice (sử dụng tài khoản được phân quyền ở bước 1 để kết nối)

    • Bước 3: Chọn 1 hoặc đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn (Chỉ thực hiện nếu tại bước 1 đang phân quyền cho người dùng được làm việc với nhiều chi nhánh)

    • Lưu ý: Nếu trước đó doanh nghiệp không có đơn vị con nhận hóa đơn thì khi tạo đơn vị con trên meInvoice, hóa đơn mặc định chuyển về đơn vị con đầu tiên và dưới MISA SME, đơn vị nhận hóa đơn tự động chuyển về đơn vị con.
   • Có thể kiểm tra hộp thư Email nhận hóa đơn (nếu muốn)

Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan