Làm thế nào khi hóa đơn hàng bán bị trả lại không lên bảng kê bán ra?

1. Mô tả

Trường hợp bên bán xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm). Kế toán lập tờ khai kê khai (lần đầu) phần mềm không lấy thông tin hóa đơn hàng bán trả lại lên bảng kê phụ lục bán ra

2. Hướng dẫn xử lý

Khi bên bán thực hiện xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm)

Hóa đơn gốc và Hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm) cùng 1 kỳ kê khai thuế

Ví dụ: Hóa đơn lập 05/01/2024 sau đó  ngày 10/01/2024 bên mua trả hàng, bên bán thực hiện xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm) cùng ngày.

Cuối tháng, khi lập tờ khai: Phần mềm sẽ tự động lấy Hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm) lên bảng kê phụ lục bán ra 

  • Hóa đơn gốc HĐ75 (HĐ bị điều chỉnh): Kê đúng giá trị doanh thu chưa thuế là 5 triệu, Tiền thuế GTGT là 500.000 đồng
  • Hóa đơn điều chỉnh HĐ183: Kê phần chênh lệch giảm là (229.073) đồng

Hóa đơn gốc và Hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm) khác kỳ kê khai thuế

Ví dụ: Hóa đơn lập 05/01/2024 sau đó sang tháng 2 bên mua trả hàng, bên bán thực hiện xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm) ngày 01/02/2024.

Khi lên tờ khai thuế lần đầu tháng 1/2024 phần mềm sẽ không lấy được hóa đơn đơn hàng bán bị trả lại (hóa đơn điều chỉnh giảm) ngày 01/02/2024. Bạn cần thực hiện như sau:

Khi lập tờ khai thuế GTGT lần đầu, trên giao diện bảng kê hóa đơn HHDV bán ra, nhấn Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh. Tại đây người dùng tiếp tục:

  • Chọn phạm vi tìm kiếm hóa đơn. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các hóa đơn thay thế/điều chỉnh cần lấy lên tờ khai.
  • Nhấn Đồng ý

 

Lưu ý: Nếu là hóa đơn khác kỳđã nộp tờ khai lần đầu thì bạn tham khảo cách xử lý theo hướng dẫn Tại đây

 

Khi bên mua thực hiện xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại

Trường hợp bên mua thực hiện xuất hóa đơn trả lại hàng cho bên nhà cung cấp, hóa đơn sẽ thực hiện kê khai điều chỉnh giảm doanh thu thuế GTGT đầu ra.

Đơn vị thực hiện kiểm tra lại trên bảng kê bán ra trên tờ khai thuế GTGT, nếu không thấy hiển thị thực hiện kiểm tra theo các bước sau:

  • Mở chứng từ hóa đơn đang không lên
  • Tại tab Hóa đơn, kiểm tra cột Nhóm HHDV mua vào nếu đang chọn nhóm 1 thì nhấn Bỏ ghi\Sửa\ Xóa thông tin tại cột Nhóm HHDV mua vào


 

  • Xóa tờ khai đi lập lại
Cập nhật 27 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan