Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót

1. Nội dung

Cho phép lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đáp ứng với các loại hóa đơn, chứng từ sau:

 • Bán hàng hóa dịch vụ trong nước
 • Bán hàng đại lý bán đúng giá
 • Từ MISA SME 2022 R15, chương trình đáp ứng thêm 2 loại chứng từ: Bán hàng xuất khẩu và Bán hàng ủy thác xuất khẩu.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Lập thông báo sai sót gửi Cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu)

Thực hiện lập thông báo Thay thế hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu) theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Hủy hóa đơn sai sót

Thực hiện hủy hóa đơn sai sót theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Xuất hóa đơn thay thế

Trường hợp 1: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập kèm chứng từ liên quan

Hóa đơn đã hủy là hóa đơn đi kèm với một trong số các loại chứng từ sau: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua. Sau khi hủy hóa đơn, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ gốc. Kế toán cần sửa lại chứng từ cho đúng và phát hành lại hóa đơn điện tử.

Ví dụ: Trường hợp hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập kèm với chứng từ bán hàng:

 1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn, xem hóa đơn trạng thái đã hủy (Nhấn Xem hoặc nhấn đúp chuột vào chứng từ).

2. Nhấn chọn chứng từ tham chiếu tương ứng với hóa đơn. Nhấn Bỏ ghi.

3. Nhấn Sửa và sửa lại thông tin sai trên chứng từ bán hàng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

 • Trên tab Khác của chứng từ bán hàng sẽ hiển thị thông tin thay thế cho hóa đơn hủy.

 • Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy

Trường hợp 2: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập độc lập

Hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập độc lập. Kế toán cần lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã hủy.

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn

2. Lập hóa đơn thay thế

 • Khai báo các thông tin của hóa đơn

 • Tại tab Khác: tích chọn ô Thay thế cho hóa đơn. Nhấn vào biểu tượng kính lúp

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã hủy cần lập hóa đơn thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn hóa đơn trên danh sách và nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

 • Các hóa đơn thay thế sau khi được lập sẽ có trạng thái là HĐ thay thế trên các danh sách:
  • Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn
  • Phân hệ Hóa đơn điện tử
 • Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy

 

Cập nhật 13 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan