1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã lập và gửi cho người mua; phát hiện sai sót mã số thuế, tiền thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa.

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

2. Hướng dẫn
 • Chức năng Phát hành HĐ điện tử cho hóa đơn điều chỉnh chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền sử dụng chức năng Hóa đơn từ máy tính tiền  trong nghiệp vụ Bán hàng  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

Cách thực hiện:

 • Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Lập hóa đơn điều chỉnh).

 • Chọn loại hóa đơn điều chỉnh

 • Chọn hóa đơn được điều chỉnh
  • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
   Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh
  • Tích chọn Kế thừa thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh: Chương trình tự động chuyển dữ liệu thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh sang hóa đơn điều chỉnh.
   1. HĐ điều chỉnh thông tin: Kế thừa toàn bộ thông tin chung trên hóa đơn (Đối tượng, địa chỉ, mã số thuế,…)
   2. HĐ điều chỉnh giá trị: Kế thừa toàn bộ thông tin chung và chi tiết hàng tiền.
  •  Nhấn Đồng ý.

  • Nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
  •  Khai báo thông tin cần điều chỉnh: Thông tin, số liệu nào sai thì điều chỉnh lại thông tin số liệu đó (Nhập số âm nếu điều chỉnh giảm giá trị). Tham khảo thêm cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh Tại đây.

Lưu ý:  Phần mềm tự động tính toán lại số tiền của tất cả các dòng hàng theo công thức của chương trình. Nếu người dùng muốn tự nhập số liệu, bỏ tích chọn Tự động tính toán số tiền theo công thức.

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn Phát hành hóa đơn điện tử, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.
Cập nhật 21 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan