Quy trình kê khai bổ sung và hạch toán thuế GTGT

Hướng dẫn cách hạch toán kê khai, điều chỉnh thuế GTGT đầu vào/đầu ra trên phần mềm MISA SME

  1. Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót ( hóa đơn có mã)
  2. Hạch toán đầu ra cho hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm giá trị
  3. Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế đầu ra
  4. Hạch toán khi nhận hóa đơn điều chỉnh/thay thế đầu vào
  5. Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT
  6. Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT
Cập nhật 20 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan