1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Nghiệp vụ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Nghiệp vụ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

1. Nội dung

Từ MISA SME 2023 – R3, Chương trình đáp ứng cho các doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người dùng  – nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có thể xuất và quản lý các hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền ngay trên MISA SME.

2. Phần mềm đáp ứng
Bắt đầu sử dụng

1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn có mã (khởi tạo từ máy tính tiền)

  • Cách lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn có mã (khởi tạo từ máy tính tiền) tương tự như khi lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn có mã.
  • Lưu ý hình thức hóa đơn chọn là Có mã của Cơ quan thuế (Khởi tạo từ máy tính tiền).

2. Khởi tạo mẫu hóa đơn từ máy tính tiền trên MISA meInvoice

3. Thiết lập Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

4. Lấy mẫu hóa đơn đã khởi tạo từ MISA meInvoice về MISA SME

3. Lưu ý

Từ MISA SME 2023 – R10, Chương trình cho phép người dùng lấy dữ liệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã lập trên MISA meInvoice về phần mềm để hạch toán và quản lý, theo dõi.

Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan