Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử

1. Nội dung

Để các Nhân viên kế toán khác sử dụng được dịch vụ Ngân hàng điện tử, Người quản trị cần thực hiện phân quyền sử dụng.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Chương trình mặc định cho phép:

  • Kế toán tiền gửi: có tất cả các quyền với nghiệp vụ Ngân hàng điện tử (trừ quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền)
  • Admin, Kế toán tổng hợp: có toàn quyền với nghiệp vụ Ngân hàng điện tử
  • Các vai trò khác thì ngầm định là không có quyền.
  • Đối với dữ liệu convert thì các vai trò đều không có quyền (ngoại trừ Admin có toàn quyền).

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn

2. Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử, nhấn Phân quyền.

3. Tại mục Nghiệp vụ\Ngân hàng\Ngân hàng điện tử tích chọn quyền muốn được phân quyền. Trong đó:

 • Với quyền Chuyển tiền trực tuyến: Cho phép thực hiện chức năng Chuyển tiền TT trên chi tiết UNC
 • Với quyền Kiểm duyệt: Cho phép thực hiện chức năng Kiểm duyệt trên chi tiết UNC và chức năng Duyệt/Từ chối Duyệt lệnh chuyển tiền trực tuyến trên danh sách lệnh chuyển tiền

Lưu ý: Nếu kế toán được phân cả 2 quyền Chuyển tiền trực tuyến Kiểm duyệt thì sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xác thực lệnh chuyển tiền luôn.

 • Với quyền Lệnh chuyển tiền: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Lệnh chuyển tiền (ngoại trừ chức năng Thu hồi lệnh và Xuất khẩu).
 • Với quyền Tra cứu số dư tài khoản: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Tra cứu số dư trên phân hệ Ngân hàng.
 • Với quyền Lịch sử giao dịch Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Lịch sử giao dịch trên phân hệ Ngân hàng.
 • Với quyền Đối chiếu ngân hàng: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Đối chiếu ngân hàng trên phân hệ Ngân hàng.

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Người dùng được phân quyền làm việc với chi nhánh và sổ nào thì chỉ có thể sử dụng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử tương ứng với chi nhánh và sổ đó.

Cập nhật 19 Tháng Sáu, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay