Chọn mẫu hóa đơn cho từng chi nhánh hạch toán phụ thuộc

1. Nội dung

Từ MISA SME2022 R15, phần mềm cho phép người dùng chọn mẫu hóa đơn theo NĐ123 cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, tránh trường hợp đơn vị chi nhánh chọn nhầm ký hiệu hóa đơn hoặc không có mẫu hóa đơn khi phát hành điện tử.

2. Hướng dẫn
  • Tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc phát hành cùng mã số thuế với Tổng công ty, nhưng quản lý ký hiệu, mẫu hóa đơn riêng biệt: Nếu phát hành hóa đơn điện tử không có ký hiệu HĐ của chi nhánh này, chương trình cảnh báo

  • Trong phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Mẫu hóa đơn, nếu đơn vị, doanh nghiệp chưa có mẫu hóa đơn cho chi nhánh phụ thuộc, người dùng có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau để khởi tạo mẫu hóa đơn.

  • Sau khi đã có mẫu hóa đơn, người dùng chọn mẫu HĐ cho chi nhánh trên dữ liệu của Tổng công ty theo các bước sau:

Lưu ý: Người dùng phải được phân quyền chức năng Chọn mẫu HĐ cho chi nhánh trong phân hệ Hóa đơn điện tử – trên dữ liệu Tổng công ty. (Xem chi tiết cách phân quyền tại đây).

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Mẫu hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn và nhấn Chọn chi nhánh sử dụng.

2. Chọn một hoặc nhiều chi nhánh để áp dụng mẫu hóa đơn muốn sử dụng.

3. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan