1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Làm thế nào khi thêm kỳ tính giá thành theo hợp đồng, nhấn lấy dữ liệu phần mềm không hiển thị hợp đồng cần tính?

Làm thế nào khi thêm kỳ tính giá thành theo hợp đồng, nhấn lấy dữ liệu phần mềm không hiển thị hợp đồng cần tính?

1.Biểu hiện

2. Nguyên nhân 

Nguyên nhân 1: Hợp đồng bán chưa tích vào ô Tính giá thành khi lập

Giải pháp:

 • Vào phân hệ Hợp đồng\ Hợp đồng bán\ mở hợp đồng bán đang không lên kỳ tính giá
 • Nhấn Sửa
 • Tích vào ô Tính giá thành và lập lại kỳ tính giá thành

 

Nguyên nhân 2: Chứng từ hạch toán chi phí NVL trực tiếp không chọn hoặc chọn nhầm hợp đồng bán

Khi lập kỳ tính giá phần mềm sẽ căn cứ vào số liệu NVL trực tiếp đem đi sản xuất để lấy thông tin tính giá thành tự động khi lập kỳ tính giá. Nếu không phát sinh NVL trực tiếp thì phần mềm sẽ không có căn cứ để lấy lên số liệu.

Giải pháp:

Mở lại chứng từ hạch toán chi phí NVL trực tiếp kiểm tra thông tin tại cột hợp đồng bán:

 • Nếu chưa chọn hợp đồng bán hoặc chọn nhầm thì chọn lại thông tin hợp đồng bán cho đúng sau đó lập lại kỳ tính giá thành

 • Nếu NVL trực tiếp là đơn vị coi là chi phí chung dùng để phân bổ đều cho các hợp đồng bán trong kỳ, khi tạo kỳ tính giá thành sau khi nhấn lấy dữ liệu, nhấn nút Chọn để chọn thêm các hợp đồng bán cần tính trong kỳ

 

Nguyên nhân 3: Trạng thái của hợp đồng bán đang chọn là Đã thực hiện, nếu đang để trạng thái này phần mềm sẽ không lấy lên kỳ tính giá thành

Giải pháp:

 • Vào Hợp đồng\ Hợp đồng bán
 • Tại danh sách hợp đồng chọn hợp đồng bán cần tính giá chuyển về trạng thái Đang thực hiện sau đó tính lại giá thành.

Nguyên nhân 4: Do hợp đồng bán cần tính giá thành đã được chọn trong kỳ tính giá thành khác có thời gian giao nhau với kỳ tính giá thành hiện tại

Giải pháp: Bạn thực hiện theo 4 bước sau:

  • Vào phân hệ Giá Thành, chọn tab phương pháp tính giá thành tương ứng, chọn thẻ Kỳ tính giá.
  • Nhấn Lọc, chọn thời gian rộng hơn, và có chưa thời gian kỳ tính giá thành bạn đang tính\nhấn Lọc
  • Phần mềm hiển thị tất cả các kỳ tính giá, bạn bấm Xem từng kỳ tính giá thành xem kỳ tính giá nào bị sai.
  • Xóa kỳ tính giá thành bị sai đi, Thêm kỳ tính giá lại để tính giá thành.

 

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan