Tổng hợp bán hàng theo nhân viên

Báo cáo giúp: Biết được doanh số bán hàng của các nhân viên trong kỳ, Nhân viên nào có doanh số bán hàng cao nhất

1. Vào mục Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng.

2. Tại mục Thống kê theo: chọn Nhân viên.

3. Thiết lập các tham số khác như: Chi nhánh (nếu muốn xem báo cáo theo Chi nhánh bất kỳ); Kỳ báo cáo; Đơn vị (nếu muốn xem báo cáo theo Đơn vị bất kỳ)

4. Tích chọn các nhân viên muốn thống kê lên báo cáo.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan