1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Tôi xuất bán 2 mặt hàng, trong đó có 1 loại được giảm thuế, 1 loại không được giảm thuế thì tôi phải xuất hóa đơn thế nào?

Tôi xuất bán 2 mặt hàng, trong đó có 1 loại được giảm thuế, 1 loại không được giảm thuế thì tôi phải xuất hóa đơn thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất hóa đơn theo đúng quy định dành cho đơn vị kinh doanh nhiều loại mặt hàng, bao gồm cả HHDV thuộc và không thuộc nhóm HHDV được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15, xuất bán đồng thời cho bên mua.

2. Hướng dẫn

Căn cứ theo Khoản 4, điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định: “4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Và Điều 2, Nghị định 41/2022/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định: “4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.”

2.1. Với dữ liệu tính thuế GTGT theo PP khấu trừ

Khi cần lập chứng từ, hóa đơn xuất bán đồng thời nhiều mặt hàng có thuế suất khác nhau, kế toán có thể lựa chọn xuất hóa đơn theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Xuất hóa đơn theo mẫu nhiều thuế suất

Kế toán lập hóa đơn kê đầy đủ hàng hóa, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau theo mẫu hóa đơn nhiều thuế suất đã khởi tạo và lấy về từ MISA meInvoice.

==> Tham khảo cách khởi tạo mẫu hóa đơn nhiều thuế suất trên meInvoice Web tại đây

Cách 2: Xuất riêng hóa đơn cho từng loại thuế suất
  • Khi lập chứng từ, hóa đơn xuất bán đồng thời nhiều mặt hàng có thuế suất khác nhau (Bao gồm: Mặt hàng thuế suất 8%, những mặt hàng khác thuế suất 10%, 5% hoặc 0%), phần mềm tự động cảnh báo khi người dùng nhấn Cất.

  • Nếu đơn vị không sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất, kế toán nên tách riêng mỗi loại thuế suất thành 1 hóa đơn để đảm bảo hóa đơn đúng với quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

2.2. Với dữ liệu tính thuế GTGT theo PP trực tiếp

  • Nếu đơn vị xuất bán đồng thời nhiều mặt hàng có giảm thuế và không giảm thuế trên cùng 1 chứng từ, hóa đơn, phần mềm tự động cảnh báo khi người dùng nhấn Cất.

  • Chính vì vậy, người dùng nên xuất riêng 1 hóa đơn cho mặt hàng có giảm thuế, 1 hóa đơn cho mặt hàng không giảm thuế, để đảm bảo hóa đơn đúng với quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Cập nhật 8 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan