Hoá đơn bán hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Xuất hoá đơn >

Hoá đơn bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập hoá đơn trong trường hợp: bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán đại lý...

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Xuất hoá đơn chọn chức năng Thêm):

Lựa chọn xem hoá đơn sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Lựa chọn lập hoá đơn cho hình thức bán hàng nào: Bán hàng hoá, dịch vụ trong nước, Bán hàng xuất khẩu, Bán hàng đại lý bán đúng giá hay Bán hàng uỷ thác xuất khẩu:

Xuat_hoa_don        

Khai báo các thông tin chi tiết cho hoá đơn:

oThông tin chung: nhập các thông tin về khách hàng như: tên, địa chỉ, mã số thuế, hình thức thanh toán, nhân viên bán hàng...

oThông tin hoá đơn: nhập thông tin về hoá đơn GTGT như: mẫu số, ký hiệu, ngày, số hoá đơn. => Với hình thức Bán hàng hoá, dịch vụ trong nướcBán hàng đại lý bán đúng giá, thông tin hoá đơn sẽ được hệ thống tự động cập nhật sau khi thực hiện chức năng Cấp số hoá đơn trên thanh công cụ. Còn với hình thức Bán hàng xuất khẩuBán hàng uỷ thác xuất khẩu, kế toán sẽ tự khai báo thông tin.

oThông tin hàng tiền: khai báo các vật tư, hàng hoá được bán cho khách hàng: tên hàng, số lượng, đơn giá, tỷ lệ chiết khấu... Để khai báo thêm thông tin diễn giải cho hàng bán, tại cột Tên hàng nhấn biểu tượng Sửa. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

oThông tin khác: cho phép lựa chọn từ in nhiều mặt hàng thành một mặt hàng chung trên hoá đơn GTGT (với trường hợp này kế toán sẽ in kèm một bảng liệt kê chi tiết cho các mặt hàng được bán).

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, sau đó thực hiện chức năng Cấp số hoá đơn trên thanh công cụ.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hoá đơn bán hàng cần in => kế toán có thể in hoá đơn bán hàng theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

NOTE_iconnote1. Nếu hoá đơn bán hàng đã tồn tại một chứng từ bán hàng tương ứng trên tab Bán hàng, khi khai báo hoá đơn kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Đã hạch toán.

             2. Có thể lập hoá đơn bán hàng từ chứng từ bán hàng.          

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo hoá đơn bán hàng
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ