Lập chứng từ hạch toán chi phí lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Hạch toán chi phí lương >

Lập chứng từ hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ hạch toán chi phí lương hàng tháng từ các bảng lương.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Hạch toán chi phí lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hạch toán chi phí chọn chức năng Thêm):

Hach_toan_CP_luong_01

Chọn bảng lương cần hạch toán chi phí, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra chứng từ hạch toán chi phí lương:

Hach_toan_CP_luong_02

Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ do hệ thống tự động sinh ra => nếu sai sót kế toán có thể sửa lại trực tiếp bằng tay.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Đối với các bảng lương không thực hiện chức năng Phân bổ lương, hệ thống sẽ căn cứ vào bảng lương để hạch toán chi phí lương. Đối với bảng lương đã được phân bổ thì hệ thống sẽ căn cứ vào cả bảng lương và bảng phân bổ để hạch toán chi phí lương.

 2. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc hạch toán chi phí lương được thực hiện độc lập giữa 2 sổ tài chính và quản trị, độc lập giữa các chi nhánh

Xem thêm

    1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi nhập chứng từ