1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn điện tử đã được CQT cấp mã, HĐ không có mã đã phát hành thành công, phát hiện sai sót, nhưng chưa gửi cho người mua

Hóa đơn điện tử đã được CQT cấp mã, HĐ không có mã đã phát hành thành công, phát hiện sai sót, nhưng chưa gửi cho người mua

 

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Xem phim hướng dẫn

Khi hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính đã có mã của cơ quan thuế, phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi người mua, kế toán cần xử lý hóa đơn sai sót như sau:

Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn điện tử thông thường theo NĐ123, TT 78  có sai sót.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan