Phân bổ chiết khấu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ > Chứng từ mua hàng hoá >

Phân bổ chiết khấu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phân bổ chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng được mua về.

Cách thao tác

Vào menu Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn nút Thêm\Chứng từ mua hàng hóa hoặc Chứng từ mua dịch vụ

Khi khai báo mới một chứng từ mua hàng, kế toán chọn chức năng Phân bổ chiết khấu

Thực hiện các thao tác như hình dưới đây

HDSD_MUAHANG_MHHDV_chungtumuahh_phanbochietkhau_b1

Sau khi khai báo các thông tin cần thiết cho chứng từ mua hàng, nhấn Cất

NOTE_iconnote Việc xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho