Bán hàng có chiết khấu thương mại

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131           Tổng giá thanh toán theo hóa đơn

Có TK 511                   Doanh thu bán hàng

Có TK 33311              Thuế GTGT phải nộp

2. Ghi nhận khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng

Nợ TK 5211                          Chiết khấu thương mại (TT 200)

Nợ TK 511                            Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT 133)

Nợ TK 33311                        Thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 111, 112, 131

3. Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632                           Giá vốn hàng bán

Có TK 154, 155, 156, 157…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng giữa đơn vị và khách hàng thỏa thuận nếu khách hàng mua hàng với số lượng lớn sẽ được hưởng chiết khấu thương mại theo tỷ lệ % hoặc số tiền.

Khi đó, quy trình bán hàng hực hiện như sau:

 1. Khách hàng gọi điện hoặc gửi email có nhu cầu mua hàng đến công ty và đề nghị công ty báo giá hàng. Nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng gửi báo giá cho khách hàng.
 2. Sau khi khách hàng gọi điện hoặc gửi mail yêu cầu giao hàng cho khách hàng thì nhân viên bán hàng làm đề nghị xuất kho.
 3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho.
 5. Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng. Nếu số lượng hàng mua của khách hàng thỏa mãn điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại thì nhân viên bán hàng đề nghị kế toán bán hàng cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại.
 6. Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng, công nợ và ghi nhận chiết khấu thương mại cho khách hàng hưởng.
 7. Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng.
 8. Sau khi khách hàng đã nhận hóa đơn từ nhân viên bán hàng thì yêu cầu khách hàng ký nhận vào vị trí người mua hàng trên hóa đơn và ký vào biên bản xác nhận đã nhận hóa đơn gốc.

3. Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).

 • Khai báo các thông tin chung của chứng từ bán hàng. Xem hướng dẫn khai báo các thông tin tại đây.
 • Khai báo thông tin các mặt hàng được bán.
 • Khai báo chiết khấu thương mại cho các mặt hàng được bán ra theo một trong hai cách sau:
  • Nhập trực tiếp tỷ lệ chiết khấu (hoặc số tiền chiết khấu) cho từng mặt hàng, nếu từng mặt hàng có thông tin chiết khấu cụ thể.

  • Nhấn chọn Phân bổ chiết khấu, nếu chỉ có giá trị chiết khấu chung cho cả hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp các mặt hàng đã được hưởng một tỷ lệ chiết khấu rồi, nhưng do khách hàng mua với số lượng lớn nên được hưởng thêm chiết khấu trên tổng hóa đơn. Khi đó, Kế toán sẽ thực hiện phân bổ như hướng dẫn trên, nhưng sẽ tích chọn Cộng thêm vào số tiền chiết khấu khi phân bổ.

 • Xuất hóa đơn cho khách hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Khi muốn quy đổi SL VTHH theo 1 đơn vị tính ra đồng thời nhiều đơn vị tính khác nhau, tương ứng với ĐVT đóng gói hàng hóa của đơn vị trên chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho. Xem hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay