Lập hợp đồng mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Hợp đồng mua hàng >

Lập hợp đồng mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập các hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp.

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Hợp đồng mua hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hợp đồng mua hàng chọn chức năng Thêm): khai báo các thông tin chung về hợp đồng:

oKhai báo các thông tin chung về hợp đồng:

Hop_dong_mua_hang_1        

oKhai báo các hàng hóa dịch vụ được mua theo hợp đồng:

Hop_dong_mua_hang_2

Sau khi khai báo xong thông tin hợp đồng, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteCác hợp đồng mua sau khi được lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3.Các tiện ích khi khai báo hợp đồng mua hàng