Chọn đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ > Chứng từ mua hàng hoá >

Chọn đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ mua hàng từ các đơn mua hàng đã được lập trên tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

Vào menu Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn nút Thêm\Chứng từ mua hàng hóa hoặc Chứng từ mua dịch vụ

Chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Đơn mua hàng trên thanh công cụ.

HDSD_MUAHANG_chungtumuahang_chondonhang_b1

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn mua hàng => có thể tìm kiếm chính xác đơn mua hàng hoặc tìm kiếm theo nhà cung cấp:

HDSD_MUAHANG_Chungtumuahang_Chondonmuahang_b1

Sau khi chọn các mặt hàng được đặt mua theo đơn hàng, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra chứng từ mua hàng:

HDSD_MUAHANG_muahanghoadv-chungtumuahanghoa_chondonmuahang_b3

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Việc xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

 

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Tìm nhanh đơn mua hàng

Tìm nhanh đối tượng (nhà cung cấp)