Báo cáo ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng >

Báo cáo ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo ngân hàng sau:

1.Bảng kê số dư ngân hàng

2.Sổ tiền gửi ngân hàng

Cách thao tác

Tại phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao

Nganhang_formthamso_Bangkesodunganhang

Chọn báo cáo Bảng kê số dư ngân hàng tại mục Báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem

Nhấn nút Đồng ý

HDSD_NH_BaocaoNH_b1

NOTE_iconnote Để In Bảng kê số dư ngân hàng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_NH_BaocaoNH_b2

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in. Thao tác tương tự để xem hoặc in Sổ tiền gửi ngân hàng

 

Xem thêm

Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng

Xem báo cáo