Báo cáo tiền mặt

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ >

Báo cáo tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in Sổ chi tiết tiền mặt.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quỹ, chọn tab Sổ chi tiết tiền mặt

Nhấn chọn icon_Chonthamsobaocao

Quy_Formthamso_Sochitiettienmat_NEW

Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo tại mục Từ... Đến...

HDSD_QUY_Baocaotienmat_b1

Nhấn Đồng ý để xem Sổ chi tiết tiền mặt

NOTE_iconnote Để In Sổ chi tiết tiền mặt, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_QUY_baocaotienmat_b2

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

Xem thêm

1.Các nghiệp vụ thu tiền

a.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

b.Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

c.Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

d.Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

e.Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

f.Thu khác bằng tiền mặt

g.Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt cùng lúc

2.Các nghiệp vụ chi tiền

a.Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

b.Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

c.Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

d.Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

e.Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

f.Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt

g.Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

h.Trả lương bằng tiền mặt

i.Chi khác bằng tiền mặt

3.Nghiệp vụ kiểm kê quỹ

Xem báo cáo