Bù trừ công nợ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Bù trừ công nợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng là khách hàng, là nhà cung cấp hoặc là nhân viên hoặc vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,...

Cách thao tác

Phần mềm cho phép NSD thực hiện Bù trừ công nợ theo 2 cách:

Bù trừ công nợ theo hóa đơn

Bù trừ công nợ theo tài khoản

 

1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn

Tinhnangmoi_R15_chophepxemtruocdanhsachKH_NCC_cocongnocanbutru_khithuchienbutrucongnotheohoadon_b0

Tại phân hệ Mua hàng (hoặc Bán hàng), chọn chức năng Bù trừ công nợ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng (hoặc Bán hàng)\Bù trừ công nợ)

Tinhnangmoi_R15_chophepxemtruocdanhsachKH_NCC_cocongnocanbutru_khithuchienbutrucongnotheohoadon_b1

oNhấn đúp chuột vào đối tượng cần bù trừ trên màn hình danh sách hoặc chọn đối tượng sau đó nhấn chuột phải và chọn Thêm

Tinhnangmoi_R15_chophepxemtruocdanhsachKH_NCC_cocongnocanbutru_khithuchienbutrucongnotheohoadon_b2

Sau khi nhấn Bù trừ => hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên danh sách chứng từ nghiệp vụ khác thuộc phân hệ Tổng hợp:

HDSD_MUAHANG_Butrucongno_theohoadon_b3        

Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ:

oThông tin chung: hệ thống đã tự động lấy lên thông tin đối tượng, TK phải thu, phải trả, loại tiền và chứng từ tham chiếu căn cứ vào thông tin được chọn trên form bù trừ công nợ, kế toán chỉ phải nhập thông tin lý do.

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ bù trừ công nợ giữa TK 131 và TK 331.

Sau khi kiểm tra xong thông tin, nhấn Cất.

2. Bù trừ công nợ theo tài khoản

Vào phân hệ Mua hàng \Mua hàng hóa, dịch vụ hoặc vào phân hệ Bán hàng\Bán hàng, nhấn chọn Bù trừ công nợ trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Tinhnangmoi_R8_butrucongno_b2.1

Nhấn nút Bù trừ, phần mềm sẽ sinh ra chứng từ bù trừ công nợ, chứng từ này vẫn hiển thị trên giao diện đối trừ chứng từ để thực hiện đối trừ (khác với chứng từ bù trừ công nợ theo hóa đơn):

Tinhnangmoi_R8_butrucongno_b3

Nhấn Cất

NOTE_iconnote1.Để thực hiện được bù trừ công nợ theo tài khoản, vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\ mục Khác, bỏ tích chọn Bù trừ công nợ chi tiết theo từng hóa đơn

2. Sau khi lưu chứng từ bù trừ công nợ, kế toán có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ bù trừ cần in. Kế toán có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

      3. Các chứng từ bù trừ công nợ sẽ được lưu độc lập trên từng hệ thống sổ quản trị hoặc sổ tài chính. Đồng thời, sẽ được lưu trữ trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác của phân hệ Tổng hợp.

      4. Để sửa lại nội dung các chứng từ phải thu, phải trả đã được chọn để bù trừ công nợ, cần phải xoá chứng từ bù trừ trên phân hệ Tổng hợp trước khi sửa.

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ bù trừ công nợ

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ