Khai báo hoá đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Nhận hoá đơn >

Khai báo hoá đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin hoá đơn GTGT cho các chứng từ mua hàng chưa có hoá đơn đã được khai báo trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Nhận hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhận hoá đơn chọn chức năng Nhận hoá đơn icon_Nhanhoadon trên thanh công cụ):

HDSD_MUAHANG_Nhanhoadon_b2

Sau khi chọn được chứng từ mua hàng, nhấn Đồng ý:

HDSD_MUAHANG_Nhanhoadon_b3

Khai báo bổ sung thông tin về hoá đơn GTGT, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo hoá đơn mua hàng