1. Tính năng mới

R8 – Phát hành ngày 27/05/2021

NGHIỆP VỤ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Xử lý hoá đơn đầu vào Trên danh sách hoá đơn đầu vào, cho phép lập chứng từ mua hàng/chứng từ mua dịch vụ nhiều hoá đơn để hạch toán nhiều hoá đơn trên cùng một chứng từ. Xem hướng dẫn tại đây.
Thuế Cập nhật phiên bản tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN) theo HTKK 4.5.7 giúp Kế toán nhanh chóng nộp được trực tiếp tờ khai ngay trên phần mềm

R7 – Phát hành ngày 16/04/2021

PHÂN HỆ

MÔ TẢ CHI TIẾT

Ngân hàng điện tử [HOT] Tích hợp ngân hàng điện tử Techcombank. Xem tại đây
Xử lý hóa đơn đầu vào 1. Với các hóa đơn chưa được lập chứng từ từ danh sách hóa đơn đầu vào, có thể cập nhật lại trạng thái sang Đã hạch toán theo đúng thực tế (nếu cần). Xem tại đây
2. Bổ sung các thông báo liên quan đến tài nguyên sắp hết/đã hết để người dùng có kế hoạch mua thêm. Xem tại đây.
3. Bỏ tiện ích tự động tích chọn Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử (trên menu Hệ thống\Tùy chọn) sau khi kết nối thành công dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu vào => giúp khách hàng không sử dụng dịch vụ HĐĐT hoặc có sử dụng dịch vụ HĐĐT nhưng không dùng meInvoice vẫn nhập tay hoặc cấp số hóa đơn như trước đây.
Kho 1. Với phương pháp tính giá xuất kho Đích danh: Khi bỏ ghi chứng từ nhập kho hoặc xóa số dư đầu kỳ đã phát sinh phiếu xuất kho liên quan thì có thể bỏ ghi  hàng loạt phiếu xuất kho liên quan. Xem tại đây.
2. Khi xuất hàng cho chi nhánh khác: Chi nhánh xuất xác định được chuyển cho chi nhánh nào? Chi nhánh nhận hàng chỉ nhìn thấy các phiếu xuất cho chi nhánh mình. Xem tại đây.
Hóa đơn điện tử Có thể xem được ngày, giờ gửi hóa đơn cho Khách hàng ngay trên danh sách hóa đơn điện tử và có thể ẩn được các tab chức năng không có nhu cầu sử dụng. Xem tại đây.
Mua hàng Trên danh sách Chứng từ mua hàng, bổ sung cột Nhân viên mua hàng để lọc chứng từ nhanh hơn. Xem tại đây.
Bán hàng Bổ sung thêm nút Lấy dữ liệu từ cukcuk (hoặc eShop/nhanh.vn) nếu chưa có chứng từ trên danh sách chứng từ Thu/Chi; Mua hàng/Bán hàng…Xem tại đây.
Lương Thay đổi công thức tính thuế TNCN trên bảng lương (trừ bảng lương tạm ứng), với “cá nhân cư trú không ký HĐLĐ/HĐLĐ < 3 tháng và có thu nhập tính thuế < 2trđ thì không khấu trừ 10% thuế TNCN, nghĩa là thuế TNCN = 0”
Báo cáo Thay đổi cách lấy số liệu; Bổ sung tùy chọn để báo cáo hiển thị số liệu theo nhu cầu. Xem tại đây
Tiện ích khác Thay đổi tần suất hiển thị chú thích hướng dẫn với các tính năng chưa được sử dụng. Xem tại đây.

R6 – Phát hành ngày 26/03/2021

TÍNH NĂNG MỚI

MÔ TẢ CHI TIẾT

Ngân hàng điện tử
Cải tiến chức năng Đối chiếu ngân hàng online thuận tiện hơn Có thể lọc nhanh các giao dịch chưa khớp với chứng từ hạch toán; khớp được nhiều giao dịch cùng lúc hoặc lập được Phiếu thu/chi/chuyển tiền nội bộ từ các giao dịch ngân hàng.
Tiện ích khác hỗ trợ nghiệp vụ NHĐT Tăng tốc độ lấy sổ phụ, xác nhận lệnh…; cho phép nhập ký tự đặc biệt trên lệnh chuyển tiền…và các tiện ích khác
Thuế
[HOT] Nộp thuế điện tử Có thể nộp thuế trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET
[HOT] Cập nhật các mẫu tờ khai đáp ứng nghị định 126/2020/NĐ-CP Cập nhật mẫu tờ khai 02/GTGT; 04/GTGT và tờ khai 05/QTT-TNCN
Tiện ích hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT Tự động lấy thông tin lên cột Tên người mua của phụ lục 01-1/GTGT nếu Hóa đơn để trống Tên đơn vị
Báo cáo
[HOT] Bổ sung Bảng tính phân bổ CCDC theo năm Cho phép xem tình hình phân bổ theo từng tháng trong năm để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu
Bổ sung thêm cột dữ liệu, trường thông tin trên một số báo cáo để phục vụ nhu cầu quản trị – Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả NCC
Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo số lô, hạn dùng
Sổ chi tiết các tài khoản
Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
Tiện ích khác
Mua hàng – Xử lý hóa đơn đầu vào – Cảnh báo khi có email hóa đơn đầu vào chưa được xử lý
– Cảnh báo khi sinh chứng từ hàng loạt từ hóa đơn đầu vào mà phát sinh chứng từ nhập/xuất kho không hạch toán vào tài khoản kho
Kho Có thể tính được giá xuất kho khi phát sinh các chứng từ nhập/xuất cùng thời điểm
Bán hàng Kiểm tra được ngay trên danh sách Đơn đặt hàng để biết Đơn đặt hàng nào tính giá thành
CCDC Khi phân bổ CCDC bị ghi giảm do thiếu khi kiểm kê, có thể hạch toán được giá trị còn lại vào TK 138
Tổng hợp Bổ sung tiện ích “Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới” cho cột Tỷ lệ phân bổ trên chức năng Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác
Ngân sách Bổ sung Cảnh báo và không ghi sổ khi chi vượt dự toán ngân sách
Danh mục công trình Bổ sung thêm 2 mục Ghi chú và Hạn thanh toán khi khai báo công trình
Tiện ích khác Có thể tải, gửi, chuyển HĐ giấy hàng loạt khi số lượng HĐ >100
Bổ sung trường để sửa mẫu các chứng từ thuộc phân hệ mua hàng, bán hàng
Cải tiến để hiển thị thông tin Số người đang truy cập trên menu Tệp thông tin dữ liệu chính xác hơn
Cho phép mua mới SME kèm dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu vào meInvoice
Cảnh báo khi nhập khẩu excel mà phát sinh chứng từ nhập/xuất kho không hạch toán vào tài khoản kho

R5 – Ngày phát hành 04/03/2021

I. Tích hợp dịch vụ xử lý hoá đơn đầu vào MISA meInvoice

II. Tiện ích

 1. Cập nhật lại trạng thái hóa đơn trên SME ngay sau khi xóa bỏ hoá đơn trên meInvoice để đảm bảo trạng thái Hoá đơn trên SME thể hiện đúng.
 2. Kế toán mua hàng muốn tự thêm được mẫu số hóa đơn mua vào khác mẫu ngầm định của phần mềm để không mất thời gian sửa lại
 3. Kế toán muốn báo cáo tổng hợp bán hàng thể hiện được thông tin mã nhóm VTHH để báo cáo cho Giám đốc và tính lương thưởng cho CBNV
 4. Kế toán mong muốn trên PXK có trường thông tin số điện thoại di động của người liên hệ để tiện lợi cho việc liên lạc, giao hàng
 5. Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước thì ngầm định đẩy dữ liệu mới lên Mobile theo đúng thông tin dữ liệu, người dùng mobile
 6. Cập nhật mẫu UNC của ngân hàng MSB theo mẫu mới nhất
 7. Kế toán mong muốn hiển thị số nợ tối đa của khách hàng khi in phiếu xuất kho để thuận tiện theo dõi và đối chiếu công nợ
 8. Kế toán vật tư mong muốn trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng có cột nhóm VTHH để phục vụ cho việc lập Báo cáo vật tư công trình theo từng nhóm VTHH
 9. Kế toán mong muốn khi thực hiện quyết toán cho từng lần tạm ứng cho nhân viên, kế toán có thể thấy được thông tin các khoản tạm ứng từ đầu kỳ do chuyển từ năm trước sang để tiết kiệm thời gian làm quyết toán
 10. Kế toán mong muốn trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả phần mềm cho phép ẩn đi những đối tượng không còn số dư cuối kỳ (Cả dư nợ và dư có) để tiện thống kê, báo cáo về công nợ còn phải thu, còn phải trả cho lãnh đạo.
 11. Kế toán mong muốn có cảnh báo không cho ghi sổ chứng từ bán hàng đối với các khách hàng đã phát sinh các khoản nợ quá hạn thanh toán để đảm bảo hạn chế nợ xấu gia tăng
 12. Giám đốc muốn bổ sung thêm thông tin số tài khoản của NCC trên sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để tạo file nguồn thanh toán theo lô trả tiền cho NCC 1 cách nhanh chóng
 13. Kế toán muốn khi thực hiện sửa và ghi sổ chứng từ, nếu chứng từ đã được sửa ghi sổ lại bởi người khác thì cảnh báo nêu rõ người đã thực hiện ghi sổ lại và có hướng dẫn khắc phục để KT không mất thời gian liên hệ với MISA để được hỗ trợ
 14. Cảnh báo khi lập chèn phiếu xuất kho (ngày Hạch toán của PXK sau nhỏ hơn ngày HT của PXK đã được lập trước đó) làm cho xuất quá số lượng tồn tính đến thời điểm lập chứng từ để kế toán biết và xem xét tình trạng tồn kho
 15. Kế toán muốn trên các báo cáo theo hợp đồng biết được từng hợp đồng thuộc dự án nào để nắm được tổng quát và có thể tự tổng hợp số liệu theo dự án và hợp đồng con nếu cần
 16. Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị để giúp giám đốc đánh giá được tình hình bán hàng của từng đơn vị cũng như so sánh giữa các đơn vị với nhau
 17. Ngầm định TK Ngân hàng chuyên thu tiền/TKNH chuyên chi tiền giúp cho đơn vị chỉ có 1,2 tài khoản ngân hàng không mất thời gian chọn TK Ngân hàng
 18. Cho phép lập Lệnh sản xuất theo mã quy cách
 19. Khi vào sửa mẫu, trộn mẫu chứng từ thì có thể lấy được các thông tin thống kê, các trường … đã nhập trên chứng từ để sửa được
 20. Cải tiến các tính năng xử lý báo cáo động (lọc, tính tổng, cố định cột, ẩn cột…) linh hoạt như excel để người sử dụng dễ dàng kiểm tra báo cáo
 21. Cải tiến chứng từ, báo cáo để khi nhập tiếng Trung vào phần mềm thì khi in chứng từ, báo cáo vẫn hiển thị đúng tiếng Trung
 22. Bổ sung 1 số cảnh báo để hạn chế sai lệch giữa kho và sổ cái tài khoản kho
 23. Bổ sung tính năng gửi báo cáo tĩnh qua email
 24. Cập nhật danh mục ngành nghề tờ khai 01/GTKT theo HTKK 4.5.2 đáp ứng nghị định số 126/2020/NĐ-CP

III. Yêu cầu nội bộ

 1. Cập nhật lại câu thông báo khi KH đăng nhập bằng Tk checker để gửi lệnh cho dễ hiểu hơn
 2. Cải tiến màn hình bắt đầu sử dụng của Bankhub thành dạng mô hình tổng quan nghiệp vụ để KT hiểu được các bước thực hiện
 3. Với các ủy nhiệm chi đã tạo lệnh chuyển tiền nhưng bị Giám đốc từ chối, kế toán muốn sau khi sửa lại có thể thực hiện chuyển tiền trực tuyến như lệnh mới mà không mất công tạo ủy nhiệm chi khác
 4. Cập nhật địa bàn hành chính các tỉnh theo HTKK 4.5.1 và HTKK 4.5.2
 5. Cho phép tìm kiếm nhanh đơn đặt hàng theo trạng thái của đơn hàng khi lập các chứng từ từ đơn đặt hàng (Ví dụ: Lập Chứng từ bán hàng, Đơn mua hàng, PXK bán hàng…từ đơn đặt hàng)

R4 – Ngày phát hành 21/01/2021

I. Tiện ích

 1. Cho phép lập Hợp đồng bán hàng theo mã quy cách
 2. Khi lập chứng từ bán hàng kiêm PXK có nhập mã quy cách, bổ sung thông tin “Số lượng tồn kho theo chứng từ bán hàng” để tránh gây khó hiểu cho người sử dụng khi không cất được chứng từ do xuất quá SL tồn theo CTBH
 3. Khi lập Phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng, cho phép mang cả thông tin mã quy cách từ chứng từ mua hàng sang để không mất thời gian nhập liệu lại
 4. Cho phép copy dữ liệu từ Excel hoặc nhập khẩu từ Excel, Xml cho cột số liệu kỳ trước/năm trước trên Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ…) với dữ liệu không liên năm giúp kế toán nhanh chóng lập BCTC mà không cần gõ lại
 5. Bỏ cảnh báo khi lập tờ khai thuế TNCN tháng/quý mà không phát sinh tiền thuế TNCN theo điểm mới của luật quản lý thuế tại nghị định 126/2020/NĐ-CP
 6. Kế toán muốn không cho phép kết nối đến tài khoản MeInvoice có Mã số thuế (MST) khác MST trên Cơ cấu tổ chức để hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra
 7. Khi thực hiện 1 tính năng của HĐĐT mà chưa kết nối với Tài khoản MeInvoice, Kế toán muốn sau khi kết nối thành công sẽ giữ nguyên tại tab đang làm việc để không mất công chuyển tab
 8. Cho phép lập Hợp đồng mua hàng theo mã quy cách
 9. Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo mã quy cách (thể hiện số lượng từng mã quy cách đã nhận, chưa nhận; giá trị đã thực hiện của từng mã quy cách…)
 10. Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách (thể hiện số lượng từng mã quy cách đã giao, chưa giao; giá trị đã thực hiện của từng mã quy cách…)
 11. Cho phép nhập khẩu tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN) từ Excel vào để lưu trữ và nộp tờ khai
 12. Bổ sung, cải tiến cảnh báo để đáp ứng việc quản lý, tránh sai sót hóa đơn theo quy định mới tại nghị định 125/2020/NĐ-CP
 13. Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020 cho DN có doanh thu không quá 200 tỷ và cập nhật cấu trúc XML 2.3.9
 14. Hướng dẫn kế toán cách xem báo cáo cho đúng, vì sao không có số liệu lên
 15. Bổ sung thêm cột số lượng quy cách chưa giao/chưa nhận khi lập chứng từ bán/mua từ đơn hàng để người sử dụng dễ hiểu hơn

II. Báo cáo phân tích

 1. Bổ sung báo cáo phân tích doanh thu theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị để giúp giám đốc đánh giá được tình hình doanh thu của từng đơn vị cũng như so sánh giữa các đơn vị với nhau
 2. Bổ sung báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí) của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị, giúp giám đốc đánh giá được KQKD của từng đơn vị và so sánh giữa các đơn vị với nhau
 3. Bổ sung báo cáo phân tích chi phí theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị giúp giám đốc theo dõi, kiểm soát tình hình chi phí của từng đơn vị
 4. Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo thời gian giúp ban lãnh đạo phân tích, quản lý được chi tiết chi phí theo tài khoản và theo từng khoản mục chi phí và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước…
 5. Bổ sung báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian giúp ban lãnh đạo phân tích doanh thu chi tiết theo từng loại và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước…

III. Yêu cầu nội bộ

 1. Cải tiến câu cảnh báo chứng thư số hết hạn khi phát hành HĐĐT dễ hiểu hơn và nhắc nhở chứng thư số sắp hết hạn để người sử dụng gia hạn kịp thời, không gián đoạn công việc
 2. Kiểm tra và cảnh báo khi đăng ký GPSD có Mã số thuế (MST) khác với MST dữ liệu để hạn chế sai sót
 3.  Cải tiến cách xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ trường hợp đăng ký GPSD bằng file để NSD chỉ phải xác nhận thỏa thuận chính thức 1 lần
 4. Cho phép xác nhận thỏa thuận thay đổi của meInvoice ngay trên SME

R3 – Ngày phát hành 25/12/2020

I. Quản lý VTHH theo mã quy cách 

 1. Cho phép lập báo giá theo mã quy cách đối với VTHH quản lý theo mã quy cách
 2. Cho phép lập đơn mua hàng theo mã quy cách
 3. Cho phép lập đơn đặt hàng theo mã quy cách
 4. Kế toán muốn khi lập Chứng từ bán hàng từ Hóa đơn thì thông tin mã quy cách trên hóa đơn sẽ được mang sang chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại
 5. Kế toán muốn khi lập Chứng từ mua hàng từ Chứng từ bán hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ bán hàng sẽ được mang sang chứng từ mua hàng để không mất công sửa lại
 6. Kế toán muốn khi lập Chứng từ bán hàng từ Chứng từ mua hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ mua hàng sẽ được mang sang chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại
 7. Khi xuất hóa đơn từ chứng từ bán hàng, Kế toán muốn có thể kế thừa được thông tin mã quy cách đã có trên chứng từ bán hàng sang hóa đơn để không mất công sửa lại
 8. Khi lập chứng từ theo mã quy cách, số lượng trên form nhập mã quy cách sẽ được tự động cập nhật ra form chứng từ bên ngoài để người sử dụng không phải tính toán số lượng VTHH trước khi nhập mã quy cách chi tiết
 9. Bổ sung thêm cột “Mã quy cách” trên các chứng từ có nhập mã quy cách để người sử dụng dễ dàng nhìn thấy tính năng này và có thể xem lại thông tin mã quy cách khi cần
 10. Khi lập các chứng từ mua hàng, nhập kho, kế toán muốn được gợi ý mã quy cách để chọn luôn mà không cần phải nhớ mã quy cách là gì

II. Tiện ích khác

 1. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng VRB trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 2. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng Liên Việt Post Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 3. Quản lý được 1 chứng từ bán hàng xuất được nhiều hóa đơn
 4. Kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo được trong trường hợp dữ liệu đang có vấn đề về lỗi để KH nắm được chủ động trong công việc
 5. Kế toán muốn cập nhật được đơn giá trên PNK khi đơn giá vốn trên PXK xuất hàng cho chi nhánh tương ứng thay đổi để không mất công sửa lại từng PNK
 6. Cải tiến hiệu năng chức năng bỏ ghi sổ do tiêu tốn thời gian trên đường truyền
 7. Cho phép kế toán có thể in theo lô khi có nhu cầu mà không cần phải thay đổi thiết lập
 8. Bổ sung tính năng gửi zalo trên báo cáo tĩnh
 9. Cho phép NSD cập nhật lại được số dư nhập sai 1 cách nhanh nhất
 10. Bổ sung thêm tiện ích lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng, Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ giúp việc nhập liệu nhanh hơn
 11. Khi NSD nhập liệu nếu thiếu, sai thông tin khi Cất chứng từ cảnh báo thì focus vào thông tin thiếu, sai để nhìn thấy ngay mà không mất thời gian tìm
 12. Thay đổi hành xử khi nhắc nhở một số công việc tự động như khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC giúp giảm thiểu thao tác của kế toán khi thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hàng kỳ
 13. Xây dựng công cụ Add-on để khi sửa mẫu chứng từ, báo cáo… thì có thể nhanh chóng chuyển ra cho khách hàng sử dụng mà không phải chờ đợi built…
 14. Cải tiến Bàn làm việc: Ngầm định hiển thị biểu đồ ở các tab Doanh thu, Chi phí, Lãi lỗ, Công nợ, Tồn kho để người sử dụng có thể xem ngay mà không cần nạp lại dữ liệu mỗi khi thoát khỏi phần mềm

R2 – Ngày phát hành 01/12/2020

 1. Tư vấn mong muốn bổ sung thêm 1 số nội dung kiểm tra về Giá thành trong “Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách” để khách hàng tự kiểm tra mà không cần gọi điện thoại cho tư vấn.
 2. Kế toán muốn hiển thị được cột mục thu/chi trên Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết TK để tiện đối chiếu với Báo cáo dòng tiền
 3. Phát triển tính năng tìm kiếm file dữ liệu từ ổ cứng, từ cổng usb, từ Network, sắp xếp dữ liệu theo thời gian, tích đúp vào file dữ liệu có thể đăng ký và Phục hồi dữ liệu đó luôn
 4. Bổ sung thêm tính năng kết xuất phần mềm, mẫu biểu ra 1 file, chuyển file này sang máy trạm mới tích đúp và sẽ tự tải bộ cài, cài đặt copy mẫu biểu đã chỉnh sửa qua
 5. Tư vấn muốn có Báo cáo đối chiếu Doanh thu giữa Báo cáo bán hàng và Sổ chi tiết TK doanh thu để khách hàng tự kiểm tra mà không cần gọi điện thoại cho tư vấn
 6. Kế toán muốn khi Quản lý PXK Kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý giống HĐĐT thì khi thực hiện lệnh Xóa PXK Kiêm vận chuyển nội bộ/PXK gửi bán đại lý đã cấp số và phát hành vẫn cho phép khóa sổ kỳ kế toán.
 7. Bổ sung validate Chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo cập nhật HTKK 4.4.6 ngày 16/10/2020 của Tổng cục thuế
 8. Cập nhật các điểm mới theo HTKK 4.4.7
 9. Cho phép lựa chọn sử dụng chung thiết lập gửi email hóa đơn để gửi báo cáo, chứng từ
 10. Cho phép copy trực tiếp từng cột dữ liệu trên Excel để dán vào giao diện nhập liệu, giúp nhập liệu nhanh chóng mà không phải tạo file nhập khẩu từ Excel
 11. Cho phép hạch toán chứng từ chi tiền mặt từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 12. Cho phép hạch toán chứng từ chi tiền gửi từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 13. Cho phép hạch toán chứng từ nghiệp vụ khác từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 14. Cho phép hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 15. Tự động kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn trên trang của TCT để cảnh báo cho kế toán khi phát hành hóa đơn không đúng quy định
 16. Kế toán mong muốn gửi được báo cáo, chứng từ qua zalo
 17. Cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện thanh toán tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu để tránh việc bị loại trừ hóa đơn khỏi chi phí khi tính thuế
 18. Kết nối với phần mềm Softdream để phát hành hóa đơn điện tử
 19. Cập nhật xác nhận và tra cứu thỏa thuận dịch vụ các sản phẩm
Cập nhật 16/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay